POZOSTAŁO:
Menu
Super User

Super User

IV Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT

Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT to jedyna biznesowa wystawa branży w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku po raz pierwszy towarzyszyć jej będzie Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO. To nowość na polskim rynku wystawienniczym.

Targi EURO-LIFT to wydarzenie, które kompleksowo prezentuje spektrum branży dźwigowej, od innowacji i najnowszych urządzeń, po napędy, liny, systemy kontroli i bezpieczeństwa, aż po wyposażenie kabin. W programie targów co roku znajdują się konferencje i fachowe szkolenia, skupiające najlepszych polskich specjalistów, a swoje stoiska mają najbardziej prestiżowe branżowe organizacje z Europy m.in. ELA (European Lift Association) - zrzeszająca wszystkie organizacje dźwigowe działające w Europie, włoskie ANICA (Narodowe Stowarzyszenie  Przemysłu Komponentów do Dźwigów) oraz amerykańskie NAEC (National Association Elevator Constructors). Swoją wystawę wraz z niemieckimi partnerami zorganizował AFAG (Messen und Ausstellungen) z Augsburga - organizator targów Interlift.

W Targach Kielce od 18 do 20 października 2016 roku odbędzie się także Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości LOKUM EXPO. Impreza skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, kadry menadżerskiej spółdzielni mieszkaniowych czy zarządców zasobów komunalnych. Swoją ofertę podczas Salonu przedstawią firmy budowlane, instalacyjne, elektrotechniczne, dostawcy ciepła i energii, producenci oprogramowania do obsługi zarządzania nieruchomościami, banki, firmy ubezpieczeniowe czy firmy sprzątające.

Forum dla Zarządców

Nowelizacje prawa i ich wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi

3 października 2018, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala F

Zarządzanie nieruchomościami jako zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami

4 października 2018, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala F

VIII Forum dla Zarządców to kolejna odsłona cenionych spotkań dla ludzi i firm zawodowo związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Forum od lat skupia wszystkie strony aktywnie działające w tej branży: zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców zasobów komunalnych i deweloperów oraz dostawców wyrobów i usług.

W tym roku Forum poświęcone zostanie m.in.
- aktualnym zmianom w prawie i ich wpływowi na zarządzanie nieruchomościami różnego typu,
- utrzymywaniu wartości nieruchomości i pozyskiwaniu na to środków,
- wykorzystaniu technologii sprzyjających energooszczędności.

RELACJA Z OSTATNIEJ EDYCJI ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ »

Ramowy program konferencji *

  • Jak kompleksowo zarządzać nieruchomością w obecnych realiach rynkowych? (plan budżetowy a redukcja kosztów; zabezpieczenie interesów zarządcy i właścicieli; wymogi prawne i techniczne - interpretacja)
  • Optymalizacja kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych – możliwości i sposoby - Grzegorz Okoński, ZGN Warszawa Żoliborz
  • Obniżanie kosztów utrzymania nieruchomości bez obniżania standardów zarządzania w praktyce, w tym modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej
  • Energooszczędność w praktyce budynków wielorodzinnych – Andrzej Rajkiewicz, NAPE, w tym:
    - termomodernizacja budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (finansowanie tzw. głębokiej modernizacji z programu Infrastruktura i Środowisko; Działanie 1.3.2)
    - kiedy zastosowanie OZE się opłaca.

Konferencji towarzyszyć będzie przyznanie nagród w konkursie Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości.

* Program może ulec zmianie

Program konferencji (3 października)

10:30Rejestracja uczestników

11:00Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji - Sabina Augustynowicz, redakcja „Administratora i Menedżera Nieruchomości” oraz Administratora24.info

11:15Udział spółdzielni mieszkaniowych w programie Mieszkanie plus; reaktywacja spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - Jerzy Jankowski, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

12:00Prelekcja techniczna

12:15Współpraca spółdzielnia - wyodrębniona wspólnota - zarządca nieruchomości. Wyodrębnianie wspólnot mieszkaniowych z majątku spółdzielczego, m.in. wzajemne rozliczenia - Grzegorz Abramek, radca prawny

13:00Przerwa na kawę

13:30Prelekcja techniczna

13:45Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w świetle m.in. znowelizowanych warunków technicznych, zaostrzonych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz przepisów dot. VAT - Eugenia Śleszyńska, ekspert w dziedzinie gospodarki i eksploatacji nieruchomości

14:45Prelekcja techniczna

15:00Wręczenie nagród laureatom konkursu "Zarządca Roku 2018"

Program konferencji (4 października)

9:30Rejestracja

10:00Podtrzymanie wartości nieruchomości. Ocena potrzeb i opłacalności inwestycji – „przyrządem” do mierzenia skuteczności zarządcy - Witold Malinowski, zarządca, facility manager

10:45Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości – prelekcja techniczna 1

11:00Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości – prelekcja techniczna 2

11:15Kiedy inwestycja proekologiczna w budynkach mieszkalnych jest uzasadniona ekonomicznie? - Andrzej Rajkiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

12:00Przerwa na kawę

12:20Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości – prelekcja techniczna 3

12:35Nowoczesne technologie sprzyjające energooszczędności i walce ze smogiem w starych budynkach, w tym z wielkiej płyty - Paweł Łaguna, architekt

13:20Fundusze unijne – jak po nie skutecznie sięgnąć

14:00Zakończenie Forum

Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tematyce Forum

Konkurs 7 Zasad Spółdzielczości o "Certyfikat spółdzielczości"

Konkurs o Certyfikat Spółdzielczości sięga do samego sedna, do podstawy powstania ruchu spółdzielczego. Jego ideą jest promowania zasad spółdzielczych oraz podkreślania istoty spółdzielczości.

7 zasad spółdzielczości - to wskazówki dla spółdzielni, jak wprowadzać swoje wartości w życie. Wartości, które odróżniają spółdzielczość od innych form własności. Są bowiem organizacjami dobrowolnymi, otwartymi na wszystkich zdolnych do skorzystania z ich usług i gotowych przyjąć zobowiązania członkowskie. W myśl złotych zasad przy tym wszyscy członkowie spółdzielni mają równe prawa, bez dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, rasę, poglądy polityczne czy religijne. Jako organizacje demokratyczne powinny być kierowane przez swoich członków, aktywnie uczestniczących w ustanawianiu polityki spółdzielni i w podejmowaniu decyzji.

Do pobrania

To spółdecydowanie wynikać powinno z równomiernego składania się członków na majątek spółdzielni. W myśl złotych zasad, część tego majątku powinna stanowić własność spółdzielni. Nadwyżki bilansowe zaś członkowie przeznaczać winni na: rozwój spółdzielni, zwiększenie funduszu rezerwowego, zwrot członkom (proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią), finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

Finał konkursu będzie miał miejsce podczas Konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych "Aktywny Podmiot Rynku", która odbędzie się 18 października 2016 podczas Salonu LOKUM EXPO 2016

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ >>

Spółdzielnie - jako organizacje autonomiczne, zarządzane przez członków, w przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału, korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność. Ponadto, spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów, oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

Złote zasady zobowiązują spółdzielnie do działań na rzecz wzmacniania ruchu spółdzielczego poprzez kontakty z innymi spółdzielniami nie tylko w skali lokalnej - między spółdzielniami działającymi  w danym środowisku, czy krajowej - między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, ale i w skali międzynarodowej. Powinny też troszczyć się o swoich członków, rozwijając działalność m.in. kulturalno-oświatową.

Dokładnie takie spółdzielnie mieszkaniowe działające na terenie Polski będą doceniane w postaci otrzymania Certyfikatu Spółdzielczości.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Patroni:

Ogólnopolska Izba Gospodarowania Nieruchomościami

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

SGSP

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Patroni
medialni:

Magazyn Dźwig